logo-samandehi
محل تبليغات شما در پربيننده ترين رسانه شرق استان اصفهان
محل تبليغات شما در پربيننده ترين رسانه شرق استان اصفهان
سایت خبری فارسی


http://www.isfahaneast.com/page11.html
سكه، طلا و ارز

فوتبال
قيمت خودرو
شاخص بورس ايران
قرآن آنلاين با صوت قاري هاي بين المللي و ترجمه فارسي


گروه طراحان جوان نایین

سالمندان الزهرای نایین


اَللّهُمَّ عَرِّفْني نَفْسَکَ

فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْني نَفْسَکَ

لَمْ اَعْرِفْ
رَسُولَکَ

اَللّهُمَّ عَرِّفْني رَسُولَکَ

فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْني رَسُولَکَ

لَمْ اَعْرِفْ حُجَّتَکَ

اَللّهُمَّ عَرِّفْني حُجَّتَکَ

فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْني حُجَّتَکَ

ضَلَلْتُ عَنْ ديني

پیگیری نظرات سایت توسط سیستم RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf
SAABER @ پنجشنبه 28 فروردين 1393 - 14:17:13

ابراهیم‌ حاتمی‌کیا* در همایش تصویر قلم: «آقا*» گفتند چمرانی که من می‌شناختم همین بود/ از آنچه باید بگوییم نباید دست بکشیم
وی افزود: خوشحالم که نگاه مردم نسبت به فیلم سینمایی "چ" با نظر برخی از ((( منتقدان پشت کامپیوترنشین ))) متفاوت است.

...

http://roz0shab.persianblog.ir/

همگان مملکت به غارت رفتگان مظلوم* آگاه باشند که از خون شهیدان مظلوم* درگذشتند !!!! و با همان سفاکان راهزنی ها و جاسوسان همسفره های خون گشتند و راهزنان سفاک و جنگلیان رسوا را مقربان و خدایگانان محسوب نمودند و ملیجکان جاسوسان و جاسوسه پرور و گرا دهندگان شیاد را رفیقانشان و فارس زیر میزبازان و و پشت گرده انداز حامیانشان در سپاه قسر در رفتگان کودتاچی و ظلم و ستمهای آشکارشان را بسر زیرات برده اند و پیروزیهای ولاییان مظلوم* را به تقسیمات مابین خودخودان سفاکشان و از خون شهیدان بسیجی* و نیروهای انتظامی* و فرزندان بازیخورده ملت شرافتمند ایران* براحتی و چون نوشیدن لیوانهای شراب درگذشتند و جام زهرات نوشیده اند و همان کودتاچیان سفاک و راهزنان مکار و کدخدا زاران کلاهبرداریهای کلان و افسانه ایهای رسوا با تبانیهای شیطانی سرنشینان مملکتی نموده اند و , دیگر از امثال ما چه انتظار که به پشت کیبورد نشیان تعبیر گشته ایم و امثال ما بی ارزشان در قبال خون شهیدان مظلوم* را اینگونه ها به ضدیتها و مقابلات در برابر نظام مظلومان عاشورایی* به مبارزه ها کشانده اند و با همان کلاهبرداران نقابداریهای شیطانی رفاقتهایشان حفظ همدیگرانشان بوده و هست و از هم دیگرانشان دست نکشیده اند و از جنگلیان کثیف و چون مید زین سوار شتر زاران لاری اند و فارس سفاکان هرزگیهای شوم عکسهای عینک ریبن را صفحه خبرات و خیالاتشان کور که امثال ما هم چون خودخودانشان از خالیبندان شیاد و فاحشه دگوریان رسوا و همه حق* و حقیقتهای آشکار گشته را نابینایانی گمگشته اند و همچنان با همان رفیق زران جاسوس و رقاصه های جاسوسه پرورشان زد و بندات شوم براه انداخته اند و تصورات خامشان را بکار و حامی ظالمان سفاک شده اند و از حق* بری و با باطلان ناحق دمساز و عکس و خبرات چرتشان را خوراک مغزان بغارت رفتگان مظلوم* کرده اند و امثال ما بغارت رفتگان سربدار را بعد از 30 سال سرگردانیهای طاقت فرسا و سنگر نشینیها در ذوب بدبختی ها و 5 سال مبارزات شبانه روزی و رو کردن بسیاری از حقایقها و نقابها و زشتی پلیدیهای همگان راهزنیهای شوم و براندازان و منافقان و متملقان رخنه ای در امورات مردمان شرافتمند* را پشت کیبورد نشینان !!!!! و , هیچ راهی دیگر پیش رویمان نگذاشته اند جز مبارزاتی جانانه و شکننده بر آن سگ مصبان رسوا و ظاهرات حرف و کلامشان همان سیاه نماییهاست و اما در واقعیتها زد و بندات چرکین با سفاکان دارنده پرونده های بیشمار و خون آشامان سفره های خون شهیدان پرواز* !!!!! و حماقتهای ننگین را ماسک و نقابهای شیطانی به صورتها و تصوراتشان خلاصی از امثال ما بغارت رفتگانست !!!!! و ایما این ما اهل جنگیم و میجنگیم و خود به حقهای پایمالگشتمان میرسیم و به همگان بغارت رفته ثابت خواهیم نمود که حق* پیروز است* و حقجویان سربدارشپیروزان همه جبهه ها* و هیچ بازدارنده ای نیست و جان ایل و تبارمان هم در دسترسشان و بزنند و بکشند و امثال ما را جری ترین انتقام جویان زمین کنند تا که به شوم بختیهای نکبتبارشان رسند , که خود کردگان احمق و سفاکان راهزنیهای شیطانی و تبانی کنندگان حماقتهای ابلهانه را هیچ نتیجه ای جز شکستهای حقیرانشان نیست و خواهند رسید به عواقبات خیانتهای شومشان و هرآنچه های که خود بر خود فراهم نموده اند و آبرو و حیثیتهایشان بر بادهای فناست و از هم اکنون شکستهای حتمین و سرنگونیهای قطعیشان را پیشاپیش به آنها تهنیت ها و به غارت رفتگان مظلوم* تبریک ها میگوییم , که جز این نیست حاصلاتشان از این ننگ صفتیهای شوم و خواهند رسید بسروقتاتی که به جرقه هایی بندست و همه جبهه های پیروزی* را که تاکنون بر آنها میسرات حق* بود را مبدل به معکوسات خفت آلودشان و جبهه های مقابلشان را پیروزان میدانها* تبدیل خواهیم کرد و اگر که از درسهای 5 سال هنوز فهمی نکرده اند و همچنان منسوخان سحرات کفتارسند !!!!! از این پساتشان را نظاره هایی دقیق کنند که جز خفتهای شوم و شکس های خورد کنندشان به هیچ راهی نبرند و نرسند و حق نامردان سفاک چنینست و , امثال ما همانگونه هایی که مدعی حقیقتهای ناب زلال حق* بوده ایم , همانیم و جبهه های حق* را در مقابلشان صف بندیها خواهیم کرد و آنان و اینانشان رابه شکستهای حتمی خواهیم کشاند و آنزمانست که میباید با ملیجکان فاحشه زادشان به رقاصیهای حماسی رسند و افتضاحات تزویرات اقتصادیشان را به سیخ و سنگات خشتکیشان برند , که خودخودانشان تاکنوناتشان این چنینها بوده است و مملکتی را که با نورانقلاب عاشورای اسلام ناب محمدی (ص)*(ع)*(س)*(عج)* به پیروزیهای زلال حق تعالی* رسیده بود و وحدت کلامی مقدس از مردمان 98/8% دینیان عزیز و شهیددادگان مظلوم* را به 360 دله احزابهای غارتگریهای شوم و سهمیه داران مدعی مالکیت نظام بازیخورده اسلام بیگناه* را مبدل به ضاله گی های شیطانی و هرزگی شبخوابگیهای پلید با شیطانپرستان برده اند و حاضرند که با همه دشمنان قاتل فرزندان ملت شرافتمند* تبانیها کنند و اما ملت بدبخت و بازیخوردگانشان را همچنان سرها دوانند و چرندیات شومشان را بخورد آنها دهند و نقاب پشت نقاب صورت اندازان خفتهای خشتکینشان شوند !!!!! و خیالات چرکینشان بدینگونه ها بوده است که کشوری را در جنگ تصاحب کرده اند !!!!! و 35 سالست که جز غنیمت غارتگریها کار دیگری نکرده اند و از مستاجر نشینیها در دخمه غارات تاریک و تنگ به قصر و کاخها رسیده اند !!!!! و همینست که بهرمان جاکش بیمارشان و طفلک خرفت نخودی هرزه گواد بهایی زادشان تصویب قانون از کجا آورده ای را نمیپذیرند !!!!! و همگان شیادشان هم خفه خون گرفته اند !!!!! و بسرپوشات تبعیضاتی برده اند !!!!! زیرا که همگانی از آنها از سارقان سفاک و راهزنان غارتگری های شوم میباشند و تنها شعارات پوچ و قانون تصویبات تبعضاتی بر خودخودان بیسوادشان و همگانی درمیانشان از لات و لوطه های گمراه و از دارندگان مدرک مدارجات تحصیلات بالا و تیمسار دکتران حمال و دلالان محبتکده های رسوایند که تا پیش از 5 سال پیش و قبل از به تیپ و تاپ هم زدنهای شومشان در سال 88 به جای صدورات انقلاب مقدس* , صادرات فاحشه ها را براه و نوامیسهای ملت بدبخت را به صیغه سیخ سنگات منقلات و مهارتی عجیب و غریب در صدورات فحشا و فساد انگیزات شیطانی دارند !!!!! و دیگر بهشت برینی از این بهتر کجا میتوانستند بیابند ????? و همینست که بعد از 35 سال غارتگریها هنوز دست از همدیگرانشان نکشیده اند و دروغ و جفا و ریا و کلک و حقه های کلاه را حاکم بر امورات بغارت رفتگانشان نموده اند و به هیچ صراطی جز حقه های شوم مستقیم نیستند و تعریفات خود بافتشان تماما زبان بازیهای پلید شیطانیست که خود از اولا جهنیمیان مفلوک میباشند که در نام و نقاب دین حق اسلام عزیز ااااااالله* زمین و آسمانها** , اینچنینها ظلم و ستماتشان نابخشودنیهاست و میباید به زیر کشیده گردند و اسلام ناب محمدی (ص)*(ع)*(س)*(عج)* حاکم بر مملکت شرافتمندان عاشورائی* گردد و میگردد بهر قیمتی و هرکجایی که میباید کشیده شود , که خود منیت هایشان روی شیطان ملعون را هم سیاه تر نموده است و نقابهای مضحک از دین حق* به صورتهای زشتشان شش پشته ماسکها بسته اند و شیرینتر از آب گوارا از خون شهیدان مظلوم* گذشته اند و طبق باد هوا و زمینه های زارندگیهای پوچشان تفسیرات خود پسندشان تعریفات شوم بوده و هست و خود اول از ناباوران حق* و حقیقتهای ناب اسلام نور قرآن بینظیر ااااااالله* , میباشند که جز تزویرات گناهان زشت در عمل و در نقابهای خفتین هیچ نکرده اند و زیبا کلامانستند مفسرانشان و همچون الوهابیان شیطان وصله پینه وصلتهای شوم بسته اند و زنجیره ای باشگاه انقلابی براه و هیچکس و ناکسی را به عضویتهای شومشان نمیپذیرند و همینست که بعد از اینهمه رسواییها و روگشتن دستان خون آلودشان بخون فرزندان ملت بیگناه* , هنوز باهمستند و ملیجکان فاحشه زادشان زرمانده های کل استند و از زنگوله آویزانان خشتک بهرمان جاکش بیناموسیها و , سگ شاشید به بند و بساط خفت بارشان و رسانه شیادان زیر میزباز فارس صحنه پردازان حقارتهای ننگین پا اندازان وارد کننده غارتگران راهزن بر امورات مظلومان انقلابی* و شهیدپروران* بازیخورده , میباشند ( همان شهید پرورانی * را که هنوز 7000 از فرزندان مظلومشان * در بیابان های خشک و سوزان جبهه های جنگ هشت ساله , باقیماندگانند و اینان از مدعیان برادری با کشور عراق هستند ! ! ! ! ! و اما 30 سالست که آنها را فراموش و خود به تقسیمات غنائمیی مشغول بوده و هستند , که تازگی ها با اعتراضات گسترده دست به صحنه اندازی ها و جنازاع هایی را بنام آنها هر از چند ماهی به خیابان ها میاندازند و شهیدپروران مظلوم* را با دی ان ا های خود بافتشان سیاه نمایی ها کرده و میکنند و عجب از این همه سفاکی های شومی که همچنان براه انداخته اند و بازیها با عواتفات شهیددادگان مظلوم و مادران مظلومترشان* میکنند و فارس رسانه پا اندازان سفاک هم صفحه عکسهای آنچنانیشان هوارات مغز شویانه !!!!! و خیال کرده اند که دیده و رصدات نمیشوند !!!!! که ممکن نیست جان سالمی بدر برند و تقاص خون شهیدان مظلوم* را میباید با خون انتقامهای آتشین پس دهند و میدهند بهرقیمنتی و هرکجایی که کشیده شود .

جنگ جنگ نرم اراده های آتشین عشق نورحق مقدسین زیبا (ص)*(ع)*(س)*(عج)* درمقابل ناحقان سفاک و حامیان شیاد و خون آشامان مکار و بیناموسان هرزگیهای شکمبارگیهاست و هیچ باز دارنده ای نیست و این ما از امروز دشمنی سرسخت در برابر ظالمان حاکم بر مملکت بغارت رفتگان میباشیم و خود به حقهای پایمالگشتمان همان حقهای بغارت رفته مظلومان مسلمان شرافتمندان شهیدپرور* خواهیم رسید و از هر امکانات و فراهمات موجود در سطح زمین هم بهره ها خواهیم جست و این دیگر بر ما ثابت شده است که جاسوسان و جاسوسه پروران سفاک و راهزنان غارتگریهای شوم شیطانی از مقربان دام الخفتهای ننگین هستند و بیچاره احمقانی که بدینگونه ها از لمیدگان پشت پرده های پوشالی میباشند و از عواقبات آتشین خود بیخبرند و , نورحضرت مولای معظم* هم حمایتهای بیدریغشان از آنها بوده است !!!!! و ولاییان و مظلومان بغارت رفته را بدست امورات نشینان سفاک سپرده اند !!!!! و نابازگشتات گناه آلودشان را زمینه ها پذیرفته اند !!!!! , تا جایی که همگان بغارت رفته به نقطه سرخطات شوم رسیده اند !!!!! و نه فریااااادرسی و نه قانونی و نه حامی مظلومان چپاولگشته ای و همگانشان باهمستند و سرنشینان غاصب قانون و قضا هم از شتردزدان رذالی ها که بدون قطره ای خود در راه نورانقلاب مظلوم* , 5 برادر دزد و غارتگر و دلالان پا اندازیهای شیطانی از سرنشینان قانون و قضا و تصویبات آن و حقوقات عصر هجری در نام مقدس اسلام ناب محمدی (ص)*(ع)*(س)*(عج)* , میباشند !!!!! و کجاااااااااااااست مرام و معرفتهای ناب اسلامی* ?????!!!!! که همچنین هاست و جوانان مملکت بغارت رفتگان در تمامی استانهای مظلومان بازیخورده آویزان به دارها !!!!! و اما سفاکان خون آشام و سفره خون نشینان دائم العمرات پلید و ناخلفان شیادشان از مصون آزاد رها گشتگان حقارتهای ننگ آوران قانون نامردان هرزگیهاستند !!!!! که خود اول از قانون گریزان دارنده پرونده های سیاه میباشند . . .

همین و همگان بغارت برده مملکت مظلومان شرافتمند مسلمان* در نام مسئولان سفاک , بجنگند تا که بجنگیمشان و تر و خشکانشان را برباد داده و معرفی به همگان زمین و جبهه های حق* برپا و خون انتقامهای آتشین را نصینبشان میگردانیم , که ما از قسم خوردگان بخون شهیدان مظلوم پرواااز* و ممکن نیست که از قطره خون آنان* درگذریم و عهدی خونین بسته ایم* و میجنگیم و نشان همگان غارتگر و ریاکاران نقابداریهای شوم خواهیم داد که جبهه های حق زلال ناب* پیروزان همیشگی میباشند* و میباید از مصندات بزرگتر از قد و قواره های کثیفشان فرود آیند و میآیند بهرقیمتی .

و هشدار اخطاری جدی و کوبنده فرداهای نزدیک به فرمانده های رفیقباز سپاه پاسداران بدبخت عاشورائی* و دیگر زرمانده های سیاه بختیهای کور و تمامی نهادها و ارگانهای پشت گرده انداز رسانه فارس سفاکان و از خون شهیدان مظلوم* درگذشتگان بیشرم میدهیم که حساب کار خود کنند و آشکارا اعلام میکنیم که آماده مقابلاتی جانانه گردند که این ما دیگر هیچ اطمینانی به آنان نداشته و نداریم و قصد مقابلاتی کوبنده بر سفاکان رخنه ای در این نهادها و ارگانهای مقدس* داریم و هم روحانیت بازیخورده و سیستمهای مخوف غارتگریهای شوم و زربازان آنها در نام و نقاب و لباس مقدس نور اهلان آل عبا (ص)*(ع)*(س)*(عج)* را هشداری شدید میدهیم که افشاگر تمامی بازی دسیسه های کورشان خواهیم بود و به همگان زمین و مردمان نظاره گر آن ثابت خواهیم نمود که راهزنان بهایی و تخم صهیون زادگان سفاکی چون بهرمان بیماران خرفت و دیگر ایادیان نفوذی در جلد و نام روحانیت مظلوم* و ناخلفان بیسواد آنان در نام وزیران و مدیران و چه بلا مصیبتهای زشتی را اعمالها نموده اند و هنوز هم هستند و مورد حمایتهای بیشرمان شرور میباشند و از گناهان نابخشودنی آنا چشم پوشیده اند و اما جوانان مظلوم* مملکت را به نام سیاست بازان مخالف نظام خود پرداختشان بدارها و خود اول مرتکب بدترین آلودگیها هستند و از خون آن طلبه ناهی منکرات* براحتی با چند زبان بازیهای پوچ گذشتند و دلسوزان قاتل او شده اند و هم در اهواز جوانان مظلومی که شاکی و عاصی از ناملایمتیهای زندگیهای طاقت فرسایشان هستند را بدارها آویزان که در میانشان چندین سید سادات مظلوم* بوده است و اما ملیجک راهزن کلاهبردار جاسوس و جاسوسه پروری را که از مال اندوزان آن استان مظلومان* میباشد را آقا بالا سران و همچنان با تمامی خیانتهای پلیدش حمایتها کرده و میکنند و خانزاران برنو اندازش نموده اند و باجی زارات خفیف براه و شعارات احمقانه اراجیفات مسموم بر همگان بغارت رفته تصنیفات است و اینهمه سفاکیهای شوم را توجیهات پوچ و اما از بهرمان نامرد جاسوس اول اجنبیان و ناخلفان ششباره محکوم به بدارات و آن زنیکه خشتک پاره اش شیاده عفریته چشم پوشیده اند و خدمات راهزنیهای سیاه و غارتگریهای پلیدش در نام زارندگیهای خفت آلوده اش را هوارات ننگین سر داده و عکس و خبرات ننگ میاندازند !!!!! و همچون کبکان کور فرو رفته در برفها شده اند و مصونیتهای پشمینشان را براه انداخته اند و استان تمدن سازان تاریخی ای چون اصفهان* ناب مردمان شرافتمند و مسلمانان پیشتاز* را که در بی آبی ها گرفتار میباشند را به دست اندازات مضحکبرده اند و بی اعتنا از آنها روی گردانند و غائله های بیشرمانه با دسیسه های خفت آلوده ملیجکان شیاد در خوزستان بر علیه آنان براه و جوشکنیهای سیاه میکنند و همگانی هم از مسئولین سفاک از کوران کرند و این بی حرمتیها را نادیده گرفته و میگیرند و همچنان ملیجکانشان را رقصاننده اند !!!!! و اما بخاطر قبر نمودن یک جاسوس سفاک چه عکسها و خبرات ننگینی براه انداخته اند و حامیانشان از مسکوته های بیشرم و اینست نمونه هایی از ظلمات ننگینی که براهست و روحانی نمایان سفاکی چون بهرمان جاسوس اول اجنبیان با تمامی خیانتهای آشکارش و دستبوسان رسوایش همچنان در جلد و نقاب و لباس روحانیت مظلوم* , صحنه اندازان حقارتهای شوم بوده و میباشند و آزاد و رها و مصون از هر گه خوریها و هم عدم خلع لباس این سفاکان راهزنیهای شیطانی از تکرارات بیشرمیهاست و امثال آن روحانی مظلوم سیرجانی* بیداااااد و فریااااادرس را بازداشتها و بدون رسیدگی به داد خواهیهایش به زندانها و اما سفاکان شیاد و کلاهبرداران مسموم الاحوال را آزاد و به جیب بریهای شوم مشقولان !!!!! که همه و همه های دیگرشان از ظلمهای ناپایدارست و مقابلاتی در برابرشان براه و دست به افشاگریهای زمینی و منطقه ای و همه جانبه و رو و برملا و زمین و زمان و همگان ساکن در آن را به دادخواهیها فرا خواهیم خواست و ,. حال نباورید تاکه به این مهم تصمیم جدی رسید و عاقبت آخرتهای شوم بختیهای خود را هم با چشمان خود ببینید , که از این پس در برابر حمایت شوندگان و سفاکان تکرارات شوم و ملیجکان فاحشه زادشان و خشتک آویزانان بهرمان و قمارخانه های شمرات و سوخته بازندگان مردودی آن و همه و همه کلاهبرداران دلال و نقاب اندازانشان دست به مقابلاتی کوبنده خواهیم زد و به همگان زمین زمان و مردمان آن ثابت خواهیم کرد که این نظام المثنی حقیقتهاست و دروغ و نیرنگهای گناه الفاضات حقه زارشانست و همگان مظلوم* را در نام دین و ایمانهای خود بر بادها داده به تاراجها برده اند و دله دسته های حصارات در نام حوزه های علم نور حق ناب* , براه و هرکدامشان از دارندگان بر و باندها و خود بافتگان قداستهای و از 124 هزار پیامبران !!!!!!! و دلالانشان تحلیلگران کلاهبردار و موعظه کنندگان و نوحه سرایان مداح درمیانشان لات و بیسر و پاها و نوامیسهای مردمان شرافتمند مسلمان* را به فحشاها و مملکت را تبدیل به فاحشه خانه های رسمی بهرمان جاکش بیناموسیها نموده اند و گناهان نابخشودنی و گذشتنها از خون شهیدان مظلوم* از تخصصات حقیرانشانست و سفاکان راهزنیها همچنان بازیگران صحنه ها و رسانه بتکده هایشان را صاحب امتیازان شیاد و جز کلاهبرداریها و غارت اموالهای مظلومان تهی دست و جناح بازیها و تقسیمات مملکتی و همه و همه دیگراتشان را با سند مدارکات موجود برملا و همگان زمین را آگاه و بداد خواهیها فرا خواهیم خواست و تمامی قانونها در ممالک زمین را در کمک به حال و احوالات بازیخوردگان مظلوم* مملکت غارتگران سفاک صدا خواهیم زد , زیرا که نه دادستانی دیده ایم و نه فریااااادرسی و نه قانونمردی که حق* گوید و حق باشد* و عدل و قضاوتهایش بیطرف باشد* , که همگان سرنشین بر امورات مملکتی را اکثرا از راهزنان و از دارندگان پرونده های سیاه و حامیانشان را از بیصفت ترین کلاهبرداران نامرد دیده ایم و دیگر بعد از اینهمه سالها و خصوصا 5 سال شبانه روزیها رصدات دقیق و ذره بینات تکرار و مهره سفاک اندازیهای رفیقبازان فاحشه زاد , به انتهای خط رسیده ایم و این ما سربداریم و طناب دار از همان روز اول بگردنمان و از همه احوالات راه حق* خود باخبر و آگاه هستیم و ممکن نیست که دیگر تک کلام و قدمی کوتاه آییم و خود دانید و حماقتهایی که به سفسطات خفتین برده ﺍﯾﺪ و دیگر تمام و از این پس جز مقابلات هیچ راهی بر امثال ما نیست و میجنگیم و هرآنچه هایی که گردد هم گناهانش بگردن مدعیان زبانباز و نفوذیان دغلباز و حمایت کنندگان این گندکاریهای شیطانی است و این ما پاسخگوی نورمنان مقتدر رحمان زیبا* سبحان قهار ااااااالله* خواهیم گشت و همه گونه ها خوب میدانیم که مقصود حق رحمان زیبا* چیست و بکجاها ***** خواهد ختمید و حتی آنقدرها که این شماهایی از مدعیان دین باز از آنها بیخبر و بریاتتان به مشغولیات شوم رفته است !!!!! و نشان همگانتان خواهیم داد که بازیهای طفلانتان تمامست و امثال ما در مقابل نظام غارتگران در نام , مقدس اسلام نور آل عبا (ص)*(ع)*(س)*(عج)* میباشیم و ممکن نیست که تکقدمی و کلامی دیگر کوتاه آییم و بجنگند تا که بجنگیمتان و نشانتان دهیم معکوسات شکننده ای که تکرارات هشدار اخطاراتی شده است چگونه ها و چه معناهاست , و این حق بر ما محفوظ است که گریبانگیر هرآنکس و ناکس و سفاکان نقابهای شیطانی را گرفته و فریاااااااااااااااد وامصیباتها را نثارش کنیم و از امکانات همگان زمین و زمان و مردمان آن استفاده ها و همه بازیخوردگان و شرافتمندان شهیدپرور* را آگاه از این سفاکیهای شوم کنیم و خون خشم انتقامهای آتشین را برپا گردانیده و شکار نامردان هرزگیهای کثیف را ردیفات سازیم , که بعد از 30 سال سرگردانیها و 5 سال مبارزات شبانه روزی به نقطه سرخطات پوچ رسیده ایم و ممکن نیست که دیگر تحمل این شوم بازارات پلید را کنیم و , کوچکترین سایه در اطراف خود را با مقابلاتی آتشین پاسخگو خواهیم گشت و همگان جاسوس و آدمکشان راهزن را معرفیها و 1 به ده همان وعداه های آتشینست پاسخهایشان و خواهند رسید به هرآنچه هایی که هشدار اخطاراتشان داده ایم , و هم از این پس معکوس باران بر خودخودانتان را دقت کنید تاکه به واقعیتهایی که از تحول دگرگونات باقیمانده است برسید , شاید که اینبار از خوابهای خرگوشی و بیهوشات خرفتین بیدار شویید , هرچند که این ما دیگر با شماهای آزمون پسداده و متوهمان لفاضه , نیستیم ...

...

ممد چنگنه سفاک و جن باز و کلاهبردار فاحشه زاده دزد : امروز تفکر کارگزارانی‌ها بر کشور حاکم است
برادر کوچکتر ظالمی بهایی ضاله شیاد گفت: اندیشه کارگزاران که برگرفته از اندیشه های غاقای ظالمی است امروز در کشور حاکمیت دارد.
ممد چنگنه ظالمی : امروز تفکر کارگزارانی‌ها بر کشور حاکم است
ممد بهرمانی غارتگر در گفت و گو ایرنا گفت: اندیشه کارگزاران که برگرفته از اندیشه های غاقا باغای بهرمانی است امروز در کشور حاکمیت دارد؛ یعنی خواست این حزب که همانا عزت اسلامی و تداوم سازندگی برای ایرانی آباد است، در کشور حاکم شده است. یک زمان نسبت غاقا باغای ظالمی با حزب خارزاران را از من سوال کردند که ان گفتم حزبخارزاران اندیشه هایش را از غاقای ظالمی گرفته است اما این به معنای آن نیست که هر اقدامی را که می خواهد انجام دهد، به وی بگوید. ریشه تفکرات نزدیک به هم است.

...

مخچل سفاک شیاد و جاسوسه رمال : اقتصاد مقاومتی مکمل دیپلماسی انقلابی است
عضو مجمع تشخیص مصلحت در کلاهبرداریهای کلان و افساره های گناهان نابخشودنی : با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی ضلع سوم منظومه اقتصاد جمهوری اسلامی است، گفت: ‌اقتصاد مقاومتی مکمل دیپلماسی انقلابی است.

...

خبرگزاری فارس زیر میزان رفیقباز : آخرین وضعیت پرونده های سیاه متی و آکله ظالمی بهرمانی بی عفت جانی
ذلیل زاده تباه طبالی در گفت‌وگو با فارس زیر میزان رفیقباز تشریح کرد
آخرین وضعیت پرونده های سیاه متی و آکله ظالمی بهرمانی بی عفت جانی
وکیل خانوده ظالمی آخرین وضعیت پرونده متی و آکله ظالمی بهرمانی بی عفت جانی را تشریح کرد.
ذلیل زاده تباه طبالی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس زیر میزان رفیقباز اظهار داشت: پرونده آکله ظالمی پس از اعتراض ما به رأی دادگاه وارد مرحله تجدیدنظر شد.
وی افزود: پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر رفت اما به دلیل تقارن با ایام نوروز هنوز رسیدگی به آن آغاز نشده و به احتمال زیاد هفته آینده وضعیت نهایی این پرونده مشخص می‌شود. و من همچنان معتقدم که متی و آکله ظالمی اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده است.
وی در خصوص پرنده های سیاه متی ظالمی گفت: پرونده وی هنوز در دادسرا است، البته سخنگوی قوه قضائیه در مورد رفع نواقص و ترجمه اسناد خبر داده‌اند اما هنوز در این زمینه چیزی به ما اعلام نشده است.

...

5 سال شبانه روز سفسطه های شوم و پس و پیشات هزینه آور از مزد و مواجبات کلان از خزانه های خالی اعلام گشته را بپا و هر از شش ماهی یکبار سخنگوی دستگاه بیدادگران قانونگریزان جنگلی خبرات ناقص تحویل شهیدپروران* بازیخورده داده اند و بعد از این مدت 5 ساله هم اگر که قانون و حکم و مجازاتی تعیین گردد , همان شش و بش ماهه های هتل اوینات کذاست و چند سال محرومییتهایی که به فاحشه زهرماری دادند و قانون شکنیهایش به تکرارات در رسانه های اجنبیان بوق هوارات ننگین گشت و اینگونه هاست سیستم مخوف نظام به اصطلاح اسلامی !!!!! که خودخودان سفاکشان و ناخلفان فاحشه زاریدشان را برترینها و مصون از هر نوع محاکمات و مجازاتها و تنها این مردمان شرافتمند* شهیددادگان بیدادرس هستند که محکوم به مجازاتها میباشند !!!!! و سردرات کفر آمیز این نظام بغارت رفته را اسلام مظلوم نور آل عبا (ص)*(ع)*(س)*(عج)* و نورقرآن بیگناه* , سراییده و میبافند و ارزن خردلات مجازاتی اش را به ارزانیهای خرواراتی برده اند !!!!!!! و اما ظلم و ستماتشان بیدادگریهاست و جنگلیان لاری جانی سفاکان سگپدر شتر دزدان خفت آلوده هم قانون تصویباتش را که نمونه اینگونه ستمات و اعدامها و زندان شکنجه های قرون وسطی ایشان در هیچ جای تاریخ بشر هم یافت نمیشود و تنها خود از خودانشان تعریفات پوچ الفاضات براه و بچاپاتشان را هم در رسانه های رسمی بت پرستانشان که هر یک از آنان از دارندگان چندین بتکده رسانه ها میباشند و ., همگان بغارت رفته خواهند رسید به این که امثال متی زهرمار فاحشه زاده بهرمان جاکش بیناموسها را با حکمی مشابه فاحشه زهرماری به سرپوشات خفت آلودشان حکم خواهند داد و با الفاضات خبری هم همگان را مسخ از سحریات جادو جمبلاتشان که از شیوه های شومشانست و بسرهای همگان و شهیددادگان بیداد و فریادرس شیره ها خواهند مالید و , اینست بند و بساط ظالمانه سفاکان کلاهبرداریهای شوم که حاکم بر مملکت بغارت رفتگان است که بجز حرف و کلام زور و تیرهای آتشین پاسخی را نمیپذیرند , که همگانشان از باجی زاران خفتهای ننگین استند و تنها شعاراتشان است که زردنگیات پوچست .

...

((( میگویند که میباید رحمت الهی را شامل حال و احوالات سفاکان راهزنیها و ناخلفان هرزه زادشان و براندازان کودتاچی و عواملین دلالشان بود که ظلم و ستماتشان شدیدترینها بوده است و بدترین اجحاف تعدیات را نسبت به مردمان شرافتمند* و فرزندان عزیزشان* رواها داشته اند و در غائله های گوناگون باعث کشته و زخمی و به شهادت* رساندن بسیاری بوده اند گذشت و مرحمت و لطف الهی و دین ایمانهای خود بافتشان را شامل گشت !!!!! زیرا که قابل اصلاح میباشند !!!!! و اما این همه بافته های مرحمتی و شاملات شیادیهای پلیدشان نسبت به قاتلین و جاسوسان و راهزنان بیناموسیها را نسبت به مردمان شرافتمند* و فرزندان مظلومشان* قائل نبوده و نیستند و بلکه هفته ای چندین نفر از آنها را بدارها آویخته و میآویزند و به بهانه های گوناگون به منازل فرزندان ملت مظلوم* یورشهای سفاکاه برده و میبرند و با ریختن همه زندگی آنها یکی دو دستخطی و ضدیتی نسبت به سیاستهای غلط و منحت خود میابند و آنها را با کتک و مشت و لگد به زندانها و تحت شکنجه های زشت و نامردانه قرار داده و میدهند و بعضی از آنها را کشته و بدون اطلاع والدینشان در گورستانهای بی آدرس میچالند و به اعدامها محکوم کرده و میآویزانند !!!!!!! و اینست مرحمت و لطف الهی ای که این سفاکان شیطان زده و مغروران بیدین و ایمان و نقابداران دین ستیز در نام دین حق اسلام, مظلومان شهیدپرور* براه انداخته اند و خود مصون و بری از از انجام هرگونه زشتیهای گناه آلوده و قتل غارتگریهای شوم و ارتکابات بیشمار و محاکمه و مجازاتها !!!!! و اما همگان اسیر بدستشان از محکومان ابدی و دائمی و تکرارات پلید و نام خود منفورانشان را هم مسلمان گذاشته اند !!!!!!! و خیال نموده اند که دوامی میابند و اما ظلم و ستمات نابخشودنی هیچ زمان پایدار نیست و نخواهد ماند و همچون کاشتن بذری بر روی شنهای روانست که دیر یا زود بند و بساطشان را از ریشه های سست و پوشالیشان بیرون و خواهد سوزاند و به باد فناهای گرفتار و نابود خواهند گشت )))

((( غیر مستقیم المثنی های فتنه گران برانداز و جاسوسه های شبخوابه اجنبیان شیطانی را با تبانیهای احمقانه بالا آورده اند و دولت حسن فری خشتک آویزان بهرمان پلید صفت رد صلاحیت شده و سوخته دربداغان احمق و قراضه مغزی رسوا و اول قانونگریز مملکتی و پروراننده ناخلفان شیادتر از خود را ایجاد و امورات بغارت رفتگان را دگرباره بدست و بالان آلودشان انداخته اند و هشت ماه است که جز آبرو ریزیها و زد و بندان و زمینه های براندازیهای شوم و بدامن انداختن مملکت عاشورائیان* بدامان اجنبیان کار دیگری نکرده اند و در این مدت هم تنها پست و مقام بازیها را تعویضات و افراد خائن را بر مصندهای مدیریتی مملکت مظلومان چپاولکرده چیده اند و دروغ و حقه های سیاه را براه و اینگونه هاست همدستیها و همسفره خون آشامیدنیهای ناسیرانشان . )))

((( میگویند که میباید رحمت الهی را شامل حال و احوالات سفاکان راهزنیها و ناخلفان هرزه زادشان و براندازان کودتاچی و عواملین دلالشان که ظلم و ستماتشان شدیدترینها بوده است و بدترین اجحاف تعدیات را نسبت به مردمان شرافتمند* و فرزندان عزیزشان* رواها داشته اند و در غائله های گوناگون باعث کشته و زخمی و به شهادت* رساندن بسیاری بوده اند گذشت و مرحمت و لطف الهی و دین ایمانهای خود بافتشان را شامل گشت !!!!! زیرا که قابل اصلاح میباشند !!!!! و اما این همه بافته های مرحمتی و شاملات شیادیهای پلیدشان نسبت به قاتلین و جاسوسان و راهزنان بیناموسیها را نسبت به مردمان شرافتمند* و فرزندان مظلومشان* قائل نبوده و نیستند و بلکه هفته ای چندین نفر از آنها را بدارها آویخته و میآویزند و به بهانه های گوناگون به منازل فرزندان ملت مظلوم* یورشهای سفاکاه برده و میبرند و با ریختن همه زندگی آنها یکی دو دستخطی و ضدیتی نسبت به سیاستهای غلط و منحت خود میابند و آنها را با کتک و مشت و لگد به زندانها و تحت شکنجه های زشت و نامردانه قرار داده و میدهند و بعضی از آنها را کشته و بدون اطلاع والدینشان در گورستانهای بی آدرس میچالند و به اعدامها محکوم کرده و میآویزانند !!!!!!! و اینست مرحمت و لطف الهی ای که این سفاکان شیطان زده و مغروران بیدین و ایمان و نقابداران دین ستیز در نام دین حق اسلام, مظلومان شهیدپرور* براه انداخته اند و خود مصون و بری از از انجام هرگونه زشتیهای گناه آلوده و قتل غارتگریهای شوم و ارتکابات بیشمار و محاکمه و مجازاتها !!!!! و اما همگان اسیر بدستشان از محکومان ابدی و دائمی و تکرارات پلید و نام خود منفورانشان را هم مسلمان گذاشته اند !!!!!!! و خیال نموده اند که دوامی میابند و اما ظلم و ستمات نابخشودنی هیچ زمان پایدار نیست و نخواهد ماند و همچون کاشتن بذری بر روی شنهای روانست که دیر یا زود بند و بساطشان را از ریشه های سست و پوشالیشان بیرون و خواهد سوزاند و به باد فناهای گرفتار و نابود خواهند گشت )))

(((( مید کلاهبردار شکمباره ای که بخاطر منافعهای جیبی سفره حرامیهای ننگین اینگونه ها جانبدار شیادان راهزنیهای پلید از نور انقلاب و نظام مقدس نور آل عبا* اهل البیت نبی مکرم (ص)*(ع)*(س)*(عج)* میباشد و نام گندیده خود را هم سید گذاشته است !!!!! و جز پول و خفتهای آلوده بخون مظلومان شهید* هیچ چیزی نمیشناسند , چه رسد به ایمان و معرفتهای انسانی !!!!! و تصور کرده است که جان سالمی بدر خواهد برد ))))

((( آیا فرزندان جوان مملکت بغارت رفتگان قابل اصلاح نبوده و نیستند ????? اگر که با تمامی جرمهایی که مرتکب شده اند ) که قابل قیاس با جرائم ناخلفان و والدین شیادشان نیست ( پول کافی از هر راه و غارتگری های پلید در اختیار میداشتند و صرف هزینه ها و گرفتن وکیلان شیاد و شکمباره سگمستی چون وکیل ناخلفان ظالمی بهرمان راهزن سفاک را میپرداختند , آنها را هم همچون ناخلفان هرزه زاده سران و سرسران مملکت مظلومان بغارت رفته آزاد و رها و مصونیتهای جانی میدادند ????? )))

همین و همگانتان به حکم و احکامات مجازاتی امثال متی فاحشه زاده بهرمان جاکش بیناموسیها خواهید رسید که چگونه ها سرمالات شیره ای براه و همگانتان را با همان شیوه های سواستفاده ای از رفتار اخلاقیات زینی بنام دینی ایمانهای بغارت رفته مسکوته های خفت آلوده خواهند کرد . . .
عنوان نظر
نام شما:
متن نظر:
عدد روبرو را وارد کنید
نماینده مجلس:تصمیمات دولت درباره ارز باید همه جانبه باشد
دولت آینده باید قانون‌گرا باشد/ لزوم حضور وزرای مختلف در دولت
دولت و قوه قضاییه باید با بداخلاقی سیاسی برخورد عقلایی کنند
دولت را تأیید و حمایت می‌کنم/ باید قوی‌تر شویم
دولت باید حساسیت بیش تری در مبارزه با زمین خواری داشته باشد
امام جمعه نایین: دولت و مسئولان باید تلاش بیشتری کنند تا بیکاری به حداقل کاهش یابد
رسانه‌های مدعی بی‌طرفی، اتاق فکر هدایت تروریست‌های سوری شده اند
رسانه‌های مدعی بی‌طرفی اتاق فکر هدایت تروریست‌های سوری شده اند
بازتاب گسترده توافق ژنو در رسانه‌های جهان
راز انتشار گسترده عکس‌های حاج قاسم سلیمانی / شیطنت رسانه‌های بیگانه


Web Statistics


عضویت در خبرنامه

پست الکترونیک:
شماره همراه:
کد امنیتی:


تازه های خبر

 اعمال روز نیمه شعبان/ چگونه پیامبران الهی را از نزدیک زیارت کنیم
 نماز وحدت به مناسبت هفته کارگر + عکس
 بی‌توجهی و بی مبالاتی نسبت به جان و مال مردم از حالت عادی خارج‌شده است
 در جلسه عزل میرزاده چه گذشت؟
 عکس / کارگرانی که قرار بود دهانشان خُرد شود!
 زلزله 5.3 ریشتری مشهد مقدس را لرزاند + تکمیلی
 غبطه تمام شهدا به حضرت عباس(ع) در قیامت / ضرورت وام گرفتن از ادب مثال‌زدنی ابوالفضل (ع) در جامعه امروز
 مفهوم 4 درصدی چیست؟
 روحانی در مناظره حرفی برای گفتن نداشت /ظاهراً در این 4 سال دولت دست جهانگیری بود
 چه کسی مدیر شبکه «جم» را کشت؟
 احتمال عبور اصلاح طلبان از «روحانی» به «جهانگیری» جدی است
 غارت ۲میلیارد دلارى از حساب ملت ایران
 بازهم اقدام جدید از امریکایی ها علیه ایران / راهزنی 3/5 میلیارد دلاری آمریکا از ایران
 جدول پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری از صداوسیما
 زمان ثبت‌ نام بن‌ کارت‌ نمایشگاه کتاب
 از رد صلاحیت طلایی تا چک کردن مدام موبایل توسط دانشجو
 «علی نیکزاد» رئیس ستاد انتخابات رئیسی شد+ متن حکم
 اسامی ۶ نامزد نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد + لیست چهره های مطرح رد صلاحیت شده
 جبهه مردمی از تصمیم شورای نگهبان استقبال می‌کند / هرگونه مناظره انتخاباتی باید زنده برگزار شود
 اعلام نتیجه تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران از طریق پیامک در ساعت 24 روز جمعه
 دولت بودجه صداوسیما را گروگان گرفته است / برخی برنامه‌های تلویزیون کاملا تبلیغ دولت است
 کفتربازی سیاسی!
 دستگیری قاتل سریالی 7 زن در رشت
 ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد +عکس
 ثبت نام یک اصلاح طلب دیگر / هاشمی‌طبا در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد
 نام نویسی 1636 داوطلب در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد
 قالیباف در انتخابات نام‌نویسی کرد / پیشرفت کشورمان در گرو اجرای قانون است
 جامی که بعد از ۹ سال قرمز شد / بدقولی سرخپوشان به هانی نوروزی
 28کشته و مجروح در تصادف اتوبوس با کامیون در سبزوار
 از جهش ۱۰۰۰درصدی تعرفه پزشکان توسط دولت تا افزایش نیم درصدی حقوق کارگران !
 ترامپ دستور بازنگری برجام را صادر کرد
 ثبت‌نام جهانگیری تصمیم اصلاح‌‌طلبان بود حتی اگر روحانی موافق نباشد / نامزد نهایی اصلاح‌طلبان کسی است که در نظرسنجی‌ها رأی بالاتری داشته باشد
 مرگ کیارستمی بازیچه سیاسی و انتخاباتی آقای وزیر
 از روز اول موافق آقای روحانی نبودم / عزلم کردند / نیامده‌ام که در سایه باشم
 مقتدایی یکی از فعالان اصلاح طلب، در ستاد انتخابات کشور حضور یافت / به نفع کسی کنار نمی‌روم
 محمد هاشمی برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نام نویسی کرد
 صادق خلیلیان در انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کرد
 حلقه مفقوده تأیید صلاحیت‌ها
 رأی چهره‌های انقلابی پشتوانه آیت‌الله رئیسی / تشکیل جمنا طرف مقابل را نگران کرده است
 دلایل تعطیلی کارخانه «روغن جهان» / صنعت روغن با نیمی از ظرفیت کار می‌کند
 مبلغ بن کارت دانشجویی نمایشگاه کتاب 100 هزار تومان است
 روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ثبت نام کرد+ عکس
 زاکانی: جمنا به هر جمع‌بندی برسد همه باید آن را تأیید کنیم
 دبیرکل حزب مردم سالاری و نماینده اصلاح طلب مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد
 دبیرکل حزب مردمی اصلاحات هم در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد
 آغاز رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از امروز / فرصت 10روزه شورای نگهبان / شروع تبلیغات از 8 اردیبهشت
 ورود نماینده ویژه مقام معظم رهبری به مناطق سیل‌زده آذربایجان
 «عارف لرستانی» قربانی در حاشیه‌
 ۴۲نفر فوتی و ۶مفقودی / اسکان اضطراری برای ۴۱۰ نفر / تخلیه آب از ۲۷۰واحد مسکونی
 پایان رسیدگی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها در هیات های اجرایی / آغاز رسیدگی صلاحیت داوطلبان در هیات های نظارت شهرستان از فردا
 عاشورا بدون زینب کبری(س) ماندگار نمی‌شد/ زینب(س) انقلاب نبوی و علوی را آسیب‌شناسی کرد
 دونالد ترامپ: اصراری روی کناره‌گیری بشار اسد از قدرت نداریم
 نباید به کسی رأی داد که در 4سال نتوانست به وعده‌های خود عمل کند / آیت‌الله رئیسی را از عناصر مفید کشور می‌دانیم
 روسیه قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه را وتو کرد
 مقایسه مهاجم های اول سرخابی‌ها / فرصت سوزی های طارمی و فرصت طلبی رضایی
 یک اصلاح طلب دیگر ثبت نام کرد / ثبت‌نام هاشمی‌طبا در انتخابات ریاست جمهوری
 قیمت سیمان 15درصد افزایش یافت / رشد قیمت با هماهنگی دولت
 بازیکنانی که از دستور برانکو طفره می‌روند / پنالتی‌های اسباب بازی!
 آقای طارمی؛ بزرگ شو / اتاق فکری که بر سر نیمکت پرسپولیس آوار شد!

آخرين نظرات

[اخبار] دكتر محمد رضا جلالي ناييني درگذشت
توسط: Anonymous در تاریخ شنبه 18 آذر 1396 - 15:22:15
ايشان در بعد سياسي و حقوق بسيار شناخته شده هستند ادامه مطلب...

[اخبار] اميد مرحوم خطيب
توسط: مهدی در تاریخ پنجشنبه 16 آذر 1396 - 20:26:01
متاسفانه درد ما هم همینه که استاد علامه رفیعی اشنا ادامه مطلب...

[اخبار] ياد قديما بخير
توسط: سارا براتی در تاریخ جمعه 3 آذر 1396 - 17:50:49
یادشبخیر

[اخبار] ياد قديما بخير
توسط: مهلا سجادی در تاریخ جمعه 3 آذر 1396 - 17:48:37
یادش بخیر کاشکی ان روز ها برسد ادامه مطلب...

[اخبار] تغيير شماره تلفن هاي ثابت تمامي شهرستان ها + جدول
توسط: کرباسی در تاریخ جمعه 26 آبان 1396 - 07:13:59
سلام شماره 03139از کدام نواحی اصفهان هست؟ ادامه مطلب...

[اخبار] تالک جندق مرغوبترین معدن منطقه است
توسط: قاضی مراد در تاریخ پنجشنبه 25 آبان 1396 - 08:42:32
شماره تماس معدن تالک جندق

[اخبار] فرازهايي از وصيت‏نامه شهيد محمد جواد جبلي ناييني
توسط: آشنا در تاریخ دوشنبه 8 آبان 1396 - 17:46:19
سلاح خدا رحت کند این هم دوری راهنمایی من بود ادامه مطلب...

[اخبار] عكس هايي از عزاداري ماه محرم سال 73
توسط: اشنا در تاریخ دوشنبه 8 آبان 1396 - 17:43:07
آقای برهانی عکس پدر خودتان را بفرستید خدا رحمت کند ادامه مطلب...

[اخبار] درگذشت جوان نایینی براثر سقوط از کوه + عکس
توسط: فرزانه در تاریخ يكشنبه 2 مهر 1396 - 08:18:25
مجید عزیز 3 سال از رفتنت گذشت اماهنوزم قابل باور ن ادامه مطلب...

[اخبار] زندگینامه زنده ياد دکترحمیدرضا شهریاری محمدی + عکس
توسط: Anonymous در تاریخ جمعه 24 شهريور 1396 - 12:41:10
25شهریور 96 سومین سال درگذشت شادروان دکتر حمید ر ادامه مطلب...

آخرين اخبار ايران و جهان


از نگاه رسانه ها

آخرین فایل های صوتی

گستره فعاليت اينا

شهرستان نايين (ايماني)
نايين
انارك
بافران
شهرستان اردستان
اردستان
زواره
شهرستان خور و بيابانك
خور
جندق
فرخي
شرق استان اصفهان
كوهپايه
تودشك
سجزي
هرند
اژيه
ورزنه
جرقويه

خبرگزاري شرق استان اصفهان به دليل گسترش فعاليت هاي خود در تمامي مناطق ذكر شده خبرنگار فعال مي پذيرد. حتما با ما تماس بگيريد. 09133233050

10 مطلب با بیشترین بازدید

زمان بازسازي صفحه :1.0449 ثانيه, 0.9989 براي هر جستجو .